زنان و کارآفرینی

زن کارآفرین

سوفیا آموروسو کارآفرینی که شکست را شکست داد

سوفیا آموروسو کارآفرین و نویسنده کتاب خانم رئیس سوفیا آموروسو با نوشتن کتاب ((خانم رئیس)) شهرت پیدا کرده...
هنر کلاژ

هنر کلاژ و بازآفرینی دوریختنی ها زمینه ساز کارآفرینی گلبهار حیاتی

هنر کلاژ یا تکه چسبانی، یکی از هنرهای محبوب است که افراد زیادی از آن استقبال می کنند. این...

زنان جهان

ادبیات و هنر

تفریح و گردشگری

ایستگاه تندرستی