زنان و کارآفرینی

بهناز آریا

بهناز آریا قائم مقام گروه کهکشان در حوزه دیجیتال مارکتینگ

خانواده ما بسیار علم‌دوست بودند؛ مادرم دبیر بود و پدرم مهندس ساختمان؛ مدل‌مان طوری بود که اگر تحصیل‌کرده نیستی برو و بمير! اگر نمره...
سیما بینا

سیما بینا خواننده ای که سفیر موسیقی مقامی ایران است

بعضی از آدم‌ها، یک نفر نیستند. خیلی بیشتر از یک نفر هستند. یک قبیله‌اند و یک ایل و تبارند و حتی می‌توانند یک ملت...

زنان جهان

ادبیات و هنر

تفریح و گردشگری

ایستگاه تندرستی