از دستش نده

ایده پردازها

زنان بزرگ تاریخ ایران

زنان بزرگ تاریخ ایران را با خواندن این گزارش بشناسید

زنان بزرگ تاریخ ایران را و به طور کلی جنبه‌های تاریخی کشورمان را کمتر می‌شناسیم. ما کمتر تاریخ می‌خوانیم و اصولا مطالعه زیادی نداریم....
جایگاه زن در ایران باستان

جایگاه زن در ایران باستان (زنانی قدرتمند از آن سوی قرون)

جایگاه زن در ایران باستان را می‌توان جایگاهی در خور توجه دانست که در بسیاری از موارد، حقوقی برابر با مردان داشته و حتی...

با ما در ارتباط باش

0دنبال کننده‌هادنبال کردن
0دنبال کننده‌هادنبال کردن
0مشترکاشتراک

عمومی

بازدید

هزینه‌های زندگی

هزینه‌های زندگی ام را با فلوت‌نوازی تامین می‌کنم

هزینه‌های زندگی این دختر فلوت‌نواز بین نفس‌هایش و چشم‌های از حدقه درآمده فلوتی که می‌نوازد، در نوسان است؛ می‌گوید ننویس که گفته آرزویم آزادی...